Sohbetler

Bilal Baba Hz. ve Hacı Mustafa GÜNEŞ Efendinin muhtelif zamanlarda yaptığı sohbetlere buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

 Kasideler

Yeni!! Kasideler sayfamız yeniden düzenlenmiştir. İlave çalışmalarımız devam etmektedir.

Bilal Baba Hz., Hacı Mustafa GÜNEŞ Efendi ve muhtelif kişilerin dilinden oluşan Kasidelere ulaşmak için tıklayınız.
 

 

Uzun süren kitap çalışmalarından dolayı sesli sohbet ve kasideler bölümümüzde yapmak istediğimiz güncelleşmeyi zamanında yapamadık. yakın zamanda sesli sohbet ve kasideler bölümümüzde ve görüntülü sohbet ve kasidelerin yayınlandığı hacimustafagunes.com sitemizde güncelleşmeleri yaparak ümmeti Muhammed'in faydalanması için gerekli düzenlemeler yapılacaktır. İNŞAALLAHU TEALA. 

 

 

 

Hacı Mustafa GÜNEŞ Efendi 1926 Yılında dünya alemine geldi. Köylerinde bulunan Bilal Baba'nın Halifesi olan Said Hoca'dan ders tarifi aldı. 1946 yılının sonunda askerlik görevini tamamlayan Hacı Mustafa GÜNEŞ Efendi aynı tarihlerde sürgünden dönen Bilal Baba Hz.den dersini yeniledi.
                                               Devamı için buraya tıklayınız.

 

YENİ!!!

DEFTER-İ ÂŞİKAN: Her biri nice hikmetleri derc eden; ustadımız Hacı Muhammed Bilal NADİR, ustadımız Hacı Mustafa GÜNEŞ, evliyanın büyüklerinden Seyyid Nizamoğlu, Niyazi Mısri, Kuddûsi, Nesimi, Yunus EMRE rahmetullahi aleyhim ecmain hazretlerinin ve kardeşlerimizin söyledikleri kaside ve ilahilerin derc olunduğu bir kitaptır.Okumak için buraya tıklayınız 

Kitapları

ZUHURÂT-I VAKF-I GÜNEŞ: 2002 yılında birinci, 2006 yılında ikinci baskısı yapılan 767 sayfalık kitap ehli sünnet itikadı üzere hazırlanmış olup tasavvufi konuları Ayeti Kerime ve Hadisi Şeriflerle en güzel ve anlaşılır bir şekilde anlatmaktadır.

ZUHURÂT-I IZHÂR-IL VAKF-I GÜNEŞ: İki cilttir. 2006 yılında birinci baskısı yapılmıştır. Tasavvuf konularını içeren birinci cilt, insana kendi nefsini tanıtan ve nefsin kötü sıfatlarından temizlenme yollarını Ayeti Kerime ve Hadisi Şeriflerle anlatmaktadır.
           İkinci cildin içeriği ise Akâid, fıkıh, dua ve Peygamberimiz sallallâhu aleyhi vesellem efendimizin Hayatından kesitler olmak üzere dört bölümden oluşmaktadır.

İZHÂRU'L-FEDÂİLİ NEBİYYİNA MUHAMMEDİN SALLALLÂHU TEÂLÂ ALEYHİ VESELLEM: 2009 yılında birinci baskısı 2011 yılında ikinci baskısı yapılmıştır. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi vesellem Efendimizin yüksek fazilet ve derecelerinden bahs olunan bu eserde yer yer tasavvufi konularda anlatılmıştır.
           

YENİ!!!!

SIRRU'L-ESRAR: İki cilttir. 2011 yılında birinci baskısı yapılmıştır. Kitabın mukaddimesinde açık bir şekilde beyan edildiği üzere "zamanımızda ehli sünnet itikadı, ameli ve ahlakına uygun olmayan hal ve hareketler ve kelamlar sebebiyle meydana gelen fitnelerden yüreğimiz muzdarib bir halde şeriat ve tarikat hallerini delilleriyle beyan edecek, taliblere yol gösterecek" bir eserdir.

Kitaplarımızı okumak için buraya tıklayarak konu fihristi veya alfabatik fihristlerden istediğimiz konuyu tıklayarak okuyabiliriz.

DİKKAT!!!

Kitaplarımızı yazı fontlarında bozulma olmadan düzgün okuyabilmemiz için buraya tıklayarak kullanmış olduğumuz fontu bilgisayarınıza yükleyiniz.

Ehli sünnet itikadını, amelini ve ahlakını temel kaynakları ile beraber en güzel şekilde öğreneceğimiz bu eserler hiçbir maddi menfaat gözetilmeden sırf Allah rızası için Allah’ın kullarına faydalı olmak ve ümmeti Muhammed’e vakfetmek niyeti ile hazırlanmıştır. Cenâb-ı Hak razı olduğu şekilde okunup amel edilmesini ihsan eylesin. Amin.

Fİ BEYÂNİ FADLI MEVLİDİ'N-NEBİYYİ SALLALLÂHU ALEYHİ VESELLEM: Mevlidi şerifin fazileti hakkında yazılmış olan bu eser sevgili Peygamberimiz iki cihan serveri Muhammed Mustafa Sallallâhu aleyhi vesellem efendimize sevgi, saygı, tazimle mevlidi şerif okumanın fazilet ve edebini kaynaklarıyla beyan eder. Kitabı okumak için buraya tıklayınız.

KİTAPLAR İZİNSİZ ÇOĞALTILAMAZ PARA İLE SATILAMAZ, SİTE İÇERİĞİ TİCARİ AMAÇLI  KULLANILAMAZ.

Hacı Mustafa GÜNEŞ efendi hazretlerinin 20.02.2008 çarşamba günü yaptığı kaleme alınan sohbeti. "Ey! vatandaşlarımız ey! din kardeşlerimiz..." Okumak için buraya tıklayınız.

"Ey! Allah’ın kulları ey! insanoğulları ey! kardeşler Allah yolunda bizlere yoldaşlar, bu kitabın yazılmasına bu kadar konuşulmasına sebep..."
Hacı Mustafa GÜNEŞ efendi hazretlerinin mesajını okumak için buraya tıklayınız.


Resim hakkında önemli açıklama!!!Fotoğraf albümüne ulaşmak için  buraya tıklayınız.

Hac Notları:

Hacı Mustafa Güneş Efendi Hazretlerinin 1964 yılında Hacı Muhammed Bilal Nadir hazretleri ile beraber yapmış oldukları hac seyahatında kendi el yazısı ile yazmış olduğu hac notlarına ulaşmak için buraya tıklayınız.

 

 

Site İçi Arama :Site içeriğini ticari amaçla kullanılması yasaktır.
İletişim Bilgileri için tıklayınız.